1. 1. 2019

Rozšíření nabídky od partnerských společností

Od 1. 1. 2019 získává Screen servis spol. s r.o., jako sesterská společnost – regionální zástupce společnosti Euro SITEX s.r.o., exkluzivní práva pro zastupování dalších výrobkových skupin členů skupiny Stafag a to společností  Steinhaus GmbH, LuCoTec GmbH , Multotec GmbH a DOH GmbH.

Due to its stability both on the Czech market and on the market of Eastern Europe the company Euro SITEX s.r.o. / Screen servis spol.s r.o. has gained exclusive rights to represent other product groups of the Stafag group, namely Steinhaus GmbH, LuCoTec GmbH, Multotec GmbH and DOH GmbH, commencing as of 1. 1. 2019. 

Steinhaus     /www.steinhaus-gmbh.de/

Firemní politika řízeného, samofinancovaného růstu, která se důsledně realizuje po dobu 90 let historie společnosti, zajišťuje společnosti Steinhaus GmbH nejen zdravou ekonomickou základnu, ale i docela působivou přítomnost na celém světě. Steinhaus je součástí skupiny STAFAG s více než 50 společnostmi a 3 000 zaměstnanci po celém světě. Rodina Steinhaus je stále většinovým akcionářem této skupiny společností.

Dodávací program STEINHAUS se skládá kromě sítových panelů, vyrobených ze syntetických nebo ocelových materiálů, také ze štěrbinových sít a filtračních médií z oceli, syntetických a textilních vláken. Se svými dceřinými společnostmi Lucotec GmbH a DOH GmbH jsou také výrobci systémů pneumatických pružin a drátěných dopravních pásů.

A corporate policy of controlled, self-financed growth realised consistently for 90 years of company´s history secures Steinhaus GmbH today not only a healthy economic base but also quite an impressive presence throughout the world. Steinhaus is part of the STAFAG group with over 50 companies and 3,000 employed workforce worldwide. The Steinhaus family is still the majority shareholder of this companies group.

The STEINHAUS delivery program consists, apart from sieve panels made of synthetic or steel, of wedge wire screens and filter media made of steel, synthetic and textile fibres. With their sub companies Lucotec GmbH and DOH GmbH they are also manufacturer of air spring systems and wire mesh conveyor belts.

Lucotec     /www.lucotec.de/

Po prvních projektech pneumatických pružin od roku 2010 byla společnost Lucotec GmbH založena v dubnu 2014. V této fázi společnost Steinhaus – člen skupiny STAFAG udělala první investice do této začínající společnosti. Dnes je Steinhaus majoritním akcionářem firmy Lucotec a držitelem patentů na pneumatické pružiny s cílem celosvětového rozvoje trhu se systémy pneumatických pružin.

Společnost Lucotec se zaměřuje na řešení problémů s vibracemi u našich zákazníků, zejména tím, že provádí přestavbu třídicích strojů z konvenčních ocelových nebo pryžových pružin na systémy Lucotec. Pneumatické pružiny jsou spolehlivou a optimální alternativou, což znamená téměř úplné snížení vibrací v okolí, optimalizovaný výsledek třídění a snížení provozních nákladů na údržbu a energii.

After the first air-spring-projects since 2010, Lucotec GmbH was established in April 2014. In this phase, the STAFAG member Steinhaus did the first investments into this start-up-company. Today, Steinhaus is Majority Shareholder of Lucotec and the air spring patents with the goal of a worldwide market development of the air spring system.

Lucotec is focused on solving vibration problems of our customers, especially by reassembling screening machines from conventional steel or rubber springs to the Lucotec system. Air Springs are a reliable and optimal alternative what means a nearly complete reduction of vibration in the surroundings, an optimized screening result and a reduction of running maintenance and energy costs.

Multotec     /www.multotec.com/

Již 45 let pomáhá společnost Multotec největším světovým těžebním společnostem zpracovávat nerostné suroviny efektivněji, spolehlivěji a účinněji.

S podporou uznávaných vedoucích pracovníků v oblasti metalurgie a technologického inženýrství se naše zařízení pro zpracování nerostných surovin využívá k optimalizaci zpětného získávání a snížení nákladů na vlastnictví v továrnách na zpracování nerostných surovin v téměř 70 zemích na šesti kontinentech.

Společnost Multotec má sídlo v Jižní Africe, registrované společnosti poskytující komplexní služby a výrobní závody se nacházejí v Africe, Evropě, Asii, Austrálii a Severní a Jižní Americe, což nás přibližuje k našim zákazníkům.

For 45 years, Multotec has helped the world’s biggest mining houses process minerals more efficiently, effectively and reliably.

Backed by recognised industry leaders in metallurgy and process engineering, our mineral processing equipment is used to optimise recoveries and reduce cost of ownership in mineral processing plants in almost 70 countries on six continents.

Multotec is headquartered in South Africa, with full-service registered companies and manufacturing facilities throughout Africa, Europe, Asia, Australia and North and South America bringing us closer to our customers.

DOH     /www.d-o-h.de/

Společnost s více jak stoletou historií. Vysoce specializovaný dodavatel pásů, jehož dopravní pásy se používají tam, kde gumové, textilní a plastové pásy nelze použít a standardní řešení nejsou k dispozici. Úzce specializovaný a zkušený výrobce drátěných pásů pro individuální a extrémně odolné výrobky v různých oblastech použití.

The company with more than a hundred years of history. A highly specialized conveyor belts supplier, whose conveyor belts are used where rubber, textile and plastic belts can not be used and standard solutions are not available. Narrow focus specialized and experienced wire mesh conveyor belts manufacturer for individual and extremely durable products in various areas of application.

Zpět na přehled novinek

Další novinky

14. 10. 2023

Vyvýšené betonové záhony

Do našeho sortimentu jsme nově uvedli zvýšené betonové záhony. Betonové desky s motivem kamene mají na stranách osazení vhodné k jednoduchému spojení záhonu a nabízejí tak snadnou a rychlou montáž. Zároveň představují netradiční ozdobný prvek do vaší zahrady se snadnou možností přizpůsobení pomocí běžných fasádních barev. Pro více informací klikněte zde

20. 6. 2023

Uzavření společnosti

Vážení obchodní partneři, upozorňujeme, že dne 23.6.2023 bude naše společnost uzavřena od 12:00 z důvodu inventury skladu. Děkujeme za pochopení.

26. 5. 2023

Keramické otěruvzdorné desky

Vážení obchodní partneři, představujeme Vám novinku v našem sortimentu – Keramické otěruvzdorné desky. Keramické desky zabezpečují bezkonkurenční ochranu vůči otěru abrazivními materiály. Použít je můžete například pro různé typy skluzů, dopadových boxů, vyložení zásobníků a sil atd. Více informací najdete na https://screenservis.cz/products/keramicke-oteruvzdorne-desky/